Dagsorden/mødereferat 2022

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 9. november 2022
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Lene
Afbud:

1. Velkomst v/ formanden.

2. Opfølgning på sidste referat. Ingen kommentarer.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren.

Arne: ingen kommentarer
Dorit: Kasse 6.960 kr. Bank 276.962,64 kr.
Lene: Suppleanterne er inviteret, men kunne ikke deltage i dag.
Mikkel: Har fået bekræftelse fra ”ølsmageren” vedr. trofæaftenen. Arrangementet er gratis for medlemmer.
Har nu gennemført 1. og 2. modul af lederuddannelsen i Danmarks Jægerforbund.
Mikkel bestiller sikkerhedsudstyr til jagttegnseleverne fra Jægerforbundet.
John: ingen kommentarer
Niels: Fastelavnsskydning er aftalt til den 18/2. Der er møde i Sorø Jægerråd mandag den 14/11, hvor Arne deltager i stedet for Niels.
Leif: ingen kommentarer

4. Julefrokosten – har vi styr på den? Dorit og Lene laver 3 store præmier og 7 mindre til Amerikansk lotteri. Lene køber amerikansk lotteri.
Maden laver vi i fællesskab – Vi mødes kl. 9 (Arne, Lone, Dorit, Lene). Vi hjælpes i løbet af aftenen, og med at rydde op til slut.
Vi supplerer menuen i år med rødkålssalat med appelsiner, granatæbler og figner. TeamLady pynter jyletræet.

5. Program 2023 – Gennemgået og rettet til.

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet.

7. Eventuelt: der er kommet overslag på den tidligere omtalte tilbygning. 87.178,90 kr. Vi afventer og ser om vi på et tidspunkt kan søge tilskud fra Jægerforbundet.

8. Planlagte møder for det kommende år:
Mandag den 20. februar kl. 19
Mandag den 17. april kl. 19
Mandag den 12. juni kl. 19
Mandag den 11. september kl. 18 med gennemgang af regnskabet

Næste møde er den 12/12 hvor vi pakker programmer. Vi spiser sammen kl. 18. Lene bestiller smørrebrød

 

 

 Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 12. oktober 2022

Deltagere: Arne Nielsen, Mikkel Frederiksen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, Niels R. Rasmussen, John Jørgensen, Ole Holck, Carl Aage Arnenstrøm, Torben Hovmand, Per T. Nielsen, Mette Faber, Thommas Mathiesen, Johnny R. Nielsen, Daniel Hansson

Referat:
1.    Det fremtidige samarbejde
2.    Evt. ønsker fra udvalgene
3.    Program for 2023


Velkommen til nye medlemmer af bestyrelse og udvalg.

 

Præsentationsrunde.
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er sendt ud via mail – printes og udleveres til alle


Runde:

Flugtskydning: Fastelavnsskydning forventes at foregå i Niløse jagtforening. Niels aftaler en dato med Claus Tage fra Niløse jagtforening – evt. 18. eller 25. februar
Forslag om bustur til Susegården i Sverige. Niels undersøger mulig pris og evt. dato i april 2023 inden næste bestyrelsesmøde i november.

 

Riffeludvalg: Fortsætter som sidste år med mulighed for skydning i Roskilde og på Antvorskov
Torben sender datoer vedr. indskydning samt dato for skydning på Hanebjerg.
Trofæaftenen 15. marts med ølsmagning.
Foredrag ved Jægerforbundet omkring Blyfri riffelammunition mandag 27. februar kl. 19 – riffeludvalget arrangerer. Evt. oplæg samme aften ved Morten Sinding (Arne kontakter Morten)

 

Hundeudvalget: mangler ingenting. Balancebommen mangler dog stadig. Foredrag ved dyrlæge Astrid fra St. Merløse Dyreklinik omkring sygdomme hos hunden generelt onsdag den 8. februar.
Mette Faber er ny i hundeudvalget. Starter med at gå ”føl”.

 

Jagttegn: Vil gerne kunne give eleverne lidt morgenmad når de er på skydebanen – det gør du bare.

 

Jagthorn: Vi mangler ikke noget

 

Husudvalget: Rygpladerne på det lille hus skaller af. Er der mon stadig garanti på dem. Torben undesøger.


Vi indhenter et tilbud på en lille tilbygning til det store hus – til opbevaring af borde og stole.

 

Hjemmesiden: Hjemmesiden ”renoveres” i løbet af de næste måneder. Vi håber at nyhedsmailen kommer til at fungere og facebook log in bliver mere tydelig.

 

Program 2023: Bestyrelsen holder møde vedr. program 2023 den 12. november.

Mødet sluttede kl. 21.15

Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 9. november kl. 19.00 med program 2023 på dagsordenen

Bestyrelsen pakker programmer den 12. december kl. 18.00. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, bedes de give besked til Lene.

 
 
 

Generalforsamling torsdag den 29. september 2022

Tilstede ved generalforsamlingen var 41 stemmeberettigede medlemmer
1.    Velkomst v/ formanden
1.    Valg af dirigent – Bo Simonsen blev valgt
2.    Valg af stemmetællere – Morten Sinding og Lasse Petersen blev valgt

 

2.    Formandens beretning – bilag I
Med tilføjelse på opfordring af Tommy Christensen – vi har købt nye stole på auktion til lokalerne.

 

3.    Beretning fra de enkelte udvalg

1.    Flugtskydning v/ Arne Nielsen: vi forventer at afholde fastelavnsskydning igen i 2023 – denne gang på Niløse skydebane.
Reguleringsjægerne er aktive, når og hvor der er brug for dem.
”Lav din egne kragefælde” – trak kun et enkelt medlem plus nogle jagttegnselever. Medlemmerne opfordres til at deltage i et lignende arrangement næste år.
For at regulere på kommunens ejendomme skal man have kursus som reguleringsjæger. Lodsejeren kan selv søge om at måtte regulere på sin ejendom, og skal så selv indberette det.

 

2.    Hundeudvalg v/ Arne Nielsen: Vi mangler instruktører. Det er svært at få det til at hænge sammen, når man er for få instruktører. Til apporteringstræningen var der 50 hunde, heraf mange unghunde. Efter apporteringstræningen blev der afholdt alm. og udvidet apporteringsprøve med fin deltagelse.
Vi har også haft lydighedstræning først på året og lydighedstræning for hvalpe i sensommeren.

 


3.    Riffeludvalg v/ Per Nielsen:
Den 8 maj var vi på Hanebjerg, der var 11 der deltog
Den 7. og 14. maj var vi på Vigersted skydebane
Køge/Herfølge jagtforening har inviteret Stenlille´s medlemmer til deres skydninger. Antvorskov jægerlau har ligeledes inviteret Stenlille´s medlemmer til deres skydninger.
Vi fortsætter samarbejdet med Antvorskov og Køge/Herfølge næste år.
Vi er glade for den elektroniske elgbane. Før lejede vi en fra Jægerforbundet, men nu har vi så vores egen.

 

4.    Jagthorn v/ Lene Henriksen: Der er heller ikke meget at sige herfra dette udvalg. Vores sæson går fra oktober til slutningen af marts og vi er i omegnen af 13-15 blæsere. Vi hygger os og dyrker det sociale i lige så høj grad som blæsningen.

 

5.    Jagttegnsudvalg v/ Mikkel Frederiksen: Der har været 16 elever, hvoraf 2 sprang fra, 2 dumpede og 12 bestod. Næste hold starter 29/12-2022

 

6.    Husudvalg v/ Dorit Hejlesen: Vi forsøger at holde husene pæne, så medlemmerne har lyst til at komme og evt. holde deres fest her. Resten kommer under regnskabet.

 

7.    TeamLady v/ Lene Henriksen: VI mødes 1 gang i hvert kvartal. I år har der

 

4.    Regnskab v/ kassereren v/ Dorit Hejlesen: VI har i kraft af flere medlemmer fået lidt mere ind i kontingent. Større overskud på jagttegn pga. flere elever. Lille overskud i riffeludvalget.
Hundeudvalget giver pænt overskud pga. flere hunde til træning. Renter og gebyrer er steget – væsentligst pga. mobilpay hvor vi betaler et månedligt gebyr + et lille beløb for hver transaktion.
Overskud i år på 79.172,29 kr.
Den nye Elgbane lægges ind under Lager og Aktiver.

 

5.    Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

 

5a.  Uddeling af Jubilæumsnåle: 6 – 25 års / 3 – 50 år / 1 – 60 års
Kun en enkelt 25 års nål kunne deltage i aften  Se billeder

 

6.    Valg til bestyrelsen
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt    
2.    John Jørgensen            Nyvalgt
3.    Dorit Hejlesen                på valg - genvalgt        
4.    Lene Henriksen    ej på valg    
5.    Leif Hansen        ej på valg    
6.    Niels Riber Rasmussen    ej på valg    
7.    Mikkel Frederiksen    ej på valg

Suppleanter: Thommas Matthiesen og Ole Holck – begge nyvalgt

 

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
1.    Ole Holck        ej på valg
2.    Niels Rasmussen     ej på valg
3.    Per Pedersen                på valg – genvalgt    

 
8.    Valg til hundeudvalg:        
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt
2.    Carl Aage Arnenstrøm            på valg – genvalgt
3.    Per Pedersen        ej på valg    
4.    Mette Faber                Nyvalgt
       

9.    Valg til riffeludvalg:
1.    Torben Hovmann    ej på valg
2.    Per T. Nielsen        ej på valg        
3.    Mark Nielsen                på valg - genvalgt    
4.    Flemming M. Petersen    ej på valg    
5.    Finn Nielsen                på valg - genvalgt

 

10.     Valg til Jagthornsudvalg:    
1.    Johnny Nielsen                på valg – genvalgt        

 

11.    Valg til Jagttegnsudvalg:
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt
2.    Mikkel Frederiksen    ej på valg
3.    Flemming Malthe Petersen     ej på valg
4.    Daniel Hansson            Nyvalgt

 

12.    Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1.    Arne Nielsen         ej på valg        
2.    Dorit Hejlesen                på valg - genvalgt    
3.    Leif Hansen        ej på valg        
4.    Lene Henriksen            på valg - genvalgt    
5.    Ole Holck                på valg - genvalgt
6.    John Jørgensen            Nyvalgt
7.    Niels Rasmussen    ej på valg
8.    Mikkel Frederiksen    ej på valg        

 

13.    Valg ad revisorer:
1.    Ingrid Christiansen    ej på valg     
2.    Else Jeppesen                på valg – genvalgt

Suppleant:     
•    P.t. ingen
            

14.    Fastsættelse af kontingent v/ Dort Hejlesen: Jægerforbundet hæver kontingentet med 23 kr, for ordinære medlemmer.
Foreningen vil gerne lade kontingentet for støttemedlemmer stige til i alt 212 kr. således at foreningen for de 100 kr. herfra – resten går til Jægerforbundet.
Generalforsamlingen godkender overstående.

 

15.    Eventuelt: Vedr. Kredsmødet for alle jagtforeninger i Kreds 6 -  Vi kan stille med en deltager pr. 50 medlemmer, så hvis der er medlemmer der ønsker at deltage, kan de kontakte formanden – hvis der er flere end vi må være, vil der blive trrukket lod. I 2023 er Kredsmødet den 11. marts.
Arne Nielsen: Bestyrelsen vil rigtig gerne lave gode arrangementer og aktiviteter for medlemmerne. Vi vil derfor gerne høre evt. ønsker og gode ideer fra medlemmerne.
Forslag: tur til Susegården i Sverige
Claus Bomand forespørger til et evt. vandhul. Vi har et lille vandhul nede i bunden af området, men området vokser til med det samme. Vi kunne sikkert godt få lov til at lave et vandhul midt på området, men det vil ødelægge øvrige træningsmuligheder på området.
Bo Simonsen orienterer – til inspiration - om flere jagtforeninger der laver bueudvalg


Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00

 

IMG 4097 600

 

En god og hyggelig general forsamling styret af dirigent Bo Simonsen

 

Sekretær Lene Henriksen

 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
12. september 2022 kl. 18.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Niels, Mikkel, Lene, Leif

 

Regnskabet blev gennemgået.


1.    Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2.    Debat om evt. tilbygning til det store hus. Forslag om at bygge ca. 12 kvm. til på nordsiden af det store hus til opbevaring af borde og stole. Vi henter tilbud fra en tømrer.

3.    Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer


4.    Runde – herunder nyt fra kassereren
Dorit: Bank – 276.660,54 kr. kassebeholdning – 10.249,00 kr.
Grillfesten gav 4.087,78 kr. i overskud.

Niels: vi skal arbejde hen mod en fælles kalender for Sorø Jægerråd. Når vi har lavet vores program sender vi det til formanden for Sorø Jægerråd Lars Fog.
Niels foreslår at foreningskonsulenten kunne komme med et oplæg omkring optimering af foreningen.

Mikkel: Er startet op på Dj`s lederuddannelse. DJ`s jurist opfordrer til evt. at få lavet en forkøbsret på jorden ved siden af, hvor der skal graves grus.
Ved Kredsmødet kan vi stille med et medlem pr. 50 medlemmer. Mikkel kan være interesseret i at deltage – vil ligeledes gerne deltage i Repræsentantskabsmødet, hvis det er muligt. Ideer om ”branding” – hvordan hverver vi nye medlemmer og udvider kendskabet til foreningen – måske ved at stille sig op foran Rema eller få en stand på ”mande-hørms-aftenen” i Stenlille. Evt. åbent hus med lidt smagsprøver.

Thommas: ønsker at trække sig fra bestyrelsen og arbejdet der. Hjælper gerne hvis det er muligt.
Niels har et forslag til en kandidat. Spørger ham om han kunne være interesseret i at stille op.

Lene: Husk at slukke for kaffemaskinen og strømmen i det hele taget. El-regningen er steget på det første halve år til ca. det dobbelte.

Leje af hus i weekenden skal omformuleres på hjemmesiden. Weekend vil sige fra fredag kl. 18 til søndag kl. 24.

Vi indkøber forskelligt merchandise med foreningens logo.

 

5.    Generalforsamling den 29. september. 3 præmier til lodtrækning på medlemsnummeret (250 kr.)
Bestyrelsen foreslår dirigent – Bo Simonsen formanden for kreds 6
Vi (der kan) mødes kl. 9 for at gøre klar til og med de gule ærter. Alle andre møder kl. 17.00
Jubilæumsnåle: 6-25års / 5-50 års / 1-60 års. Dorit sender invitation pr. brev.
Medlemskontingent – blev hævet 5 kr. i 2021. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret i 2022.
Støttemedlemmerne stiger med 100 kr.

 

6.    Foreningen har 75 års jubilæum i 15. maj 2025. Vi har dermed god tid til planlægning.
Vi lejer et festtelt og holder fest på jagtforeningens område med god mad udefra og god musik.
Rød løber og fakler
Vi sætter punktet på de efterfølgende dagsordener

 

7.    Ideer til program 2023: Mikkel forespørger om ølsmagning til Trofæaftenen den 15/3-2023
Fastelavnsskydning foregår på Niløse Skydebane i 2023
Vi forsøger at gennemføre en bustur til en jagtmesse i løbet af 2023
Vi gennemfører ”lav din egen ”fælde” igen den 11. februar 2023
Evt. Besøg af en dyrlæge om et eller andet om hunden – Dorit forespørger i St. Merløse
Evt. Michael fra ”VKST” til at fortælle om biodiversitet osv.
Marktræningen gennemføres ikke i 2023.

 

8.    Eventuelt: Arbejdsdag fredag den 16/9. Mødes kl. 9 til morgenmad. Borde og bænke skal skilles og sættes ind. Beskæring af buske osv. bag huset. ”Afspærring” af flis på skråningen.

 

9.    Næste møde: Forslået møde med udvalgene onsdag den 12/9 kl. 18.30

Mødes omkring programmet den 14/11 kl 19


Mødet sluttede kl. 22.00

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
13. juni 2022 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Niels, Mikkel, Lene
Afbud: Leif

 

1.    Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2.    Opfølgning på sidste referat. Torben har købt en El-bane, som indvies ved sommerfesten.

Arbejdsdagen er afholdt og der blev nået en masse – bl.a. blev der malet havemøbler. Mikkel får et sæt nøgler inden næste jagttegns sæson starter. Lene får lavet 5 nøgler ekstra der passer til trædøren i containeren og til det isolerede rum.

Trofæaftenen gik så fint med 56 deltagere.
Forslag om ølsmagning til næste trofæaften – Mikkel har en kontakt til Holbæk Bryghus. Mikkel lægger en forespørgsel ind på onsdag den 15/3-23

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren.

Mikkel: Jagtelever – der er kommet tilbagemelding fra 6 elever, hvor 5 er bestået og én er dumpet. Eleverne fortæller at prøven er svær. Nogle har endnu ikke været oppe.
Mikkel har været til erfamøde og har fået gode ideer til forberedelse til næste kursus.
Mikkel orienterer om efteruddannelse for jagttegnsundervisere. Første seance er om ”vildt og natur” Vi vil gerne finde en mere, som kan hjælpe ved jagttegnsundervisning - Mikkel har fundet en, som kunne være interesseret.

Thommas: Venter stadig på muligt kursus som hundeinstruktør

Niels: Jægerrådsmøde afholdes her i Stenlille jagtforening i august.

Arne: der er sprøjtet for bjørneklo omkring 1/6. Hvis en har tid, skal der gås efter igen i løbet af de næste 14 dage.

Dorit: Bank – 256.763,30 kr. kassebeholdning – 11.702,00 kr.
Djf er søgt om tilskud til alarmsystemet – vi har fået 7.607 kr.

Lene: Ingen kommentarer


4.    Nordic Outdoor messe i Fredericia 20. august. P. t. er der 3 tilmeldt.


5.    Sommerfest. To do liste er udarbejdet. Afbud på dagen fra Mikkel og Thommas.

6.    Eventuelt: Arne, Dorit, Niels og Lene var til Kredsmøde i marts måned. Vi kan stille med 9 personer, så sig til, hvis nogen gerne vil med.

Vi skal have optalt, hvem der skal have jubilæumsnål inden næste møde.


7.    Næste møde 12. september kl. 18.00, hvor revisionen også gennemgår regnskabet.

 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
7. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Mikkel, Lene


1.    Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2.    Opfølgning på sidste referat: Dorit har uden held forsøgt at finde en Elg-bane. Torben kontaktes mhp. selv at finde og bestille en sådan.

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren:
 
Dorit: Bank 283.935,69kr. Kasse 6.996,00 kr. P.t. 414 medlemmer – heraf 24 i restance.

Der er sat alarm til verisure op i containeren med våbenskabene og vi har fået godkendelse fra politiet til opbevaring af våben.

Lene:  Kredsmøde den 19/3 i Vordingborg, hvor Dorit, Arne, Niels og Lene deltager

Thommas: Der er p.t. 2 tilmeldinger til pølsekurset. Tilmeldingsfristen er den 10/3 – hvis der er under 10 tilmeldte – aflyses arrangementet. Thommas deltager i jagthundeinstruktørkursus den 26. og 27. marts 2022.

Mikkel: Ønsker sig et nøglesæt, så han ikke behøver benytte boksene.

Niels: Holdskydning med haglgevær blev ikke til noget – ingen interesserede medlemmer fra os.

Fastelavnsskydning gik godt med 12 deltagere. Gode grillpølser og hyggeligt samvær. Forslag om at leje Niløse skydebane og arrangere fastelavnsskydning på deres område.

Der er endnu ikke kommet tilmeldinger til ”lav din egen kragefælde”. Jagttegnseleverne tilbydes at deltage på dagen og lave en fælde uden beregning.x

Leif: ingen kommentarer

Arne: Ikke noget der ikke allerede er sagt.

Vi har brug for en arbejdsdag fredag den 25. marts kl. 09.00 – buskene skal beskæres / flisen skal rives op på plads igen / havemøblerne skal smøres og sættes sæder på igen / ”reposerne” skal smøres igen /


4.    Nordic Outdoor messe i Fredericia er flyttet til 19.-21. august. Vi gennemfører busturen den 20/8 med tilmelding senest 12/8

5.    Trofæaften med portvinssmagning: onsdag den 16. marts. Vi laver portionsanrettede ”ostetallerkner” – og brød fra fad. Dorrit og Lene køber ind tirsdag og gør klar onsdag kl. 14. Niels kommer og sætter borde op osv. kl. 14. Alle øvrige møder kl. 18 og hjælpes med at lave kaffe, sætte øl, vand osv. ind. Riffeludvalget sørger selv for præmier osv.

6.    Eventuelt: Ingen kommentarer

7.    Næste møde: 13. juni kl. 19.00

 

 

 
Bestyrelsesmøde 23. september 2021 kl. 19.00


Referat

1.    Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.    Opfølgning på sidste referat

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren

Dorit: Bank 212.927,21 kr. Kasse 5.326 kr. P.t. 407 medlemmer.

Thommas: Ingen kommentarer

Dorit har en skydestok, som hun donerer til jagtforeningen.

Niels: Hans Henrik Skibsted stopper som formand for Sorø Jægerråd. Holdskydning – der tages først stilling til dette den 3. februar måned.

Mikkel: Har afsluttet uddannelsen som jagttegnslærer – og bestod. Stort tillykke.

Leif: Ingen kommentarer

Lene: Danmarks Jægerforbund tilbyder foreningerne hjemmeside via Jægerforbundet – Dorit undersøger hvad det betyder. Samtidig undersøger hun vedr. evt. regnskabsprogram gennem Jægerforbundet.

Arne: Politiet har været på besøg mht. godkendelse af opbevaring af vores våben (til jagttegnsundervisning). Der er krav om alarmsystem i containeren –som går til en alarmcentral. Elektrikeren er kontaktet mhp. hvad og hvor meget det indebærer. Vi afventer nærmere.

Grusgravning på nabogrunden har været i høring. Der er givet tilladelse til at grave til grundvandsniveau. Dorit og Lene gør indsigelse vedr. brugen af vejen forbi Jagtforeningens bygninger.

4.    Julefrokosten – har vi styr på den? Der er p.t. tilmeldt 55. Leif kommer ikke. Der skal dækkes bord – Dorit, Lone, Lene, Leif mødes torsdag kl. 09.00. Fredag mødes Dorit, Arne, Lone og Lene kl. 9 og laver mad. Alle andre kommer kl. 18.00

5.    Holdskydning – skal foreningen bidrage til dækning af deltagernes udgifter? Foreningen betaler deltagergebyret. Deltagerne betaler selv skud og duer.


6.    Riffeludvalget ønsker sig en elektronisk elgbane. Dorit undersøger, hvor vi evt. kan søge midler til en elgbane.


7.    Program 2022 – Foreløbigt udkast medsendes dagsordenen. Det med rødt er rettet – alt andet er uredigeret. Programmet sendes til bestyrelsen efter 1. december til korrekturlæsning


8.    Eventuelt: Vi skal have nyt Mobilpay-nr. Som erhverv koster det 1000 kr. i oprettelse, 50 kr. om måneden og 60 øre pr. transaktion.


9.    Næste møde: 13. december pakke programmer (Niels, Mikkel, Thommas, Dorit, Arne, Lone Torben, Lene)


Ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 7. marts kl. 19.00
Mandag den 13. juni kl. 19.00
Mandag den 12. september


Møde sluttede kl. 21.40


Referent
Lene Henriksen

 

 
Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 13. oktober 2021
Deltagere: Arne Nielsen, Thommas Matthisen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, Niels Rasmussen, Mikkel Frederiksen, Ole Holck, Claus Bomand, Carl Aage Arnenstrøm, Torben Hovmand, Per T. Nielsen, Flemming Petersen, Finn Nielsen
Afbud: Per Pedersen, Leif Hansen, Mark

Referat:
1.    Det fremtidige samarbejde
2.    Evt. ønsker fra udvalgene
3.    Program for 2022

Velkommen til nye medlemmer af bestyrelse og udvalg.

Præsentationsrunde:
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er delt ud.

Runde:
Flugtskydning: Vi har søgt kommunen om tilskud til patroner i forbindelse med reguleringsjagt. Vi har fået nedenstående svar:

Regulering af råger
Sorø kommunen skriver:
De få årligere reguleringer vi forespørg jagtforeninger om har vi aldrig før fået denne slags anmodninger om?
Det er vores opfattelse at foreningens regulerings jægere anser dette som ”gratis jagt” og dermed gør det da det er deres hobby og interesse. Jagt på arealer koster jo normalt rigtig meget og regulering er jo gratis. Så dette har altid været som dækning af patroner og tid.
Desuden er det meget få reguleringer vi anmoder om året. Jeg fornemmer på din forespørgsel at der også anmodes om dækning for de reguleringer i laver hos private?
Men nej vi har aldrig betalt for ammunition og som kommune har jeg nok svært ved at se at dette overhovedet er muligt

Claus Bomand har modtaget en mail vedr. reguleringsjagt og reguleringsjægere. I mailen står der bl.a. ”skal naturligvis ikke blande mig i jeres klub anliggender” – Reguleringsjagt har i princippet ikke noget med Stenlille jagtforening at gøre udover at tre medlemmer har taget uddannelsen som reguleringsjæger. Niels Riber medbringer mailen til næste møde i Sorø Jægerråd, sammen med en redegørelse for hvad der ligger forud for mailen.

Holdskydning kommer forhåbentlig i gang igen næste år.
Fastelavnsskydning skal gennemføres igen i 2022. Udvalget opfordres til at lave en beskrivelse af arrangementet – hvem, hvad og hvordan – så ingen er i tvivl, når arrangementet gennemføres. Skydningen kunne evt. ligge en anden dag end fastelavnslørdag.

Forslag om at arrangere træningsdag på skydebane for jagttegnseleverne. Ville evt. kunne arrangeres i både Sorø eller Niløse.

Hundeudvalget: Planlægningsdag kommer snarest, så vi er godt forberedt inden lydighedstræningen begynder.
Mikkel vil gerne uddannes som hundeinstruktør – sendes afsted sammen med Thommas.
Vi har en dummyskyder, som ingen kan finde våbentilladelsen til.

Riffeludvalget: Kunne godt tænke sig en skydebane – vi må desværre ikke lave støjende aktiviteter på vores område. Er i dialog om evt. skydning i Skalstrup.
Forsøger at arrangere en dag, hvor man tager til København og skyder.
Der er mange riffelbaner omkring Holbæk. Udvalget opfordres til at arbejde videre på det. Mangler skydestokke – køb dem.
Vi ønsker os en elektronisk elgbane – vi kan evt. søge om tilskud fra DGI`s udlodningsmidler og lægge resten til selv.

Jagttegn: har lige fået ny PC`er. Vi mangler ellers ikke noget

Jagthorn: Vi mangler ikke noget

Husudvalget: Der er sprunget en pære i udendørsbelysningen. Dorit har forespurgt elektrikeren om LED-lamper.
Græsset slås primært af Leif, Ole, Niels.

Hjemmesiden: Vi kunne tænke os, hvis nyhedsbrevet kunne komme til at virke

Program 2022: Program fra udvalgene sendes til Lene senest 30. november

Mødet sluttede kl. 21.50

Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 23. november kl. 19.00

Bestyrelsen pakker programmer den 13. december kl. 18.00
 
 
Stenlille Jagtforening
Generalforsamling torsdag den 30. september 2021

Referat
Tilstede ved generalforsamlingen 33 stemmeberettigede medlemmer.

1.    Velkomst v/ formanden

1.    Valg af dirigent – Bo Simonsen blev valgt
2.    Valg af stemmetællere – Jens Marcher og Lasse Petersen

2.    Bestyrelsens beretning – Bilag I
Spørgsmål – ingen spørgsmål fra medlemmerne

3.    Beretning fra de enkelte udvalg
1.    Flugtskydning v/ Niels Rasmussen. Holdskydningen var aflyst, fastelavnsskydning var aflyst -og dermed faktisk ingen aktiviteter i det forgangne år. Vi håber vi kan få gang i noget mere næste år.
Niels orienterede om regulering i kommunen. Vi søger Sorø kommune om økonomisk støtte til patroner. For at regulere skal man have reguleringskursus, men det er muligt at tage en anden jæger med.
Hvis nogen har lyst til at uddanne sig til reguleringsjæger kan man tilmelde sig kursus den 15. og 16. oktober i Sorø Jagt- og Natur Forening

2.    Hundeudvalg v/ Arne Nielsen.
Vi kunne godt bruge flere hundeinstruktører generelt.
Vi startede apporteringstræning med fuldt hus – vi måtte pga. forsamlingsloftet på dagen afvise nogle enkelte – det var ærgerligt.
Apporteringsprøven blev gennemført med 48 hunde – en dejlig lang dag.
I efteråret havde vi et hvalpe/unghunde lydighedshold, hvor vi desværre ikke havde været så præcise, hvorved der også kom nogle voksne hunde

3.    Riffeludvalg v/ Per Nielsen
Vi har haft 2 indskydning på Vigersted den 24/4 og 8/5. Den 16/5 bukkemorgen med 5 bukke. Vi har været på Hanebjerg d. 30/5. 10 skytter.
Vigersted skydebane er desværre ikke muligt at bruge fremover da 100, 180 og 200 m. Banerne er blevet lukket. Jeg har en dialog med Edvart fra Ringsted jagtforening om at skyde sammen med Køge, på Skalstrup skydebane. Nærmere herom hvis det lykkes at komme i mål. Finn, som er med i riffeludvalget, arbejder på at få fat i riffelbane i Kbh. evt. til en lille konkurrence på flere afstande og løbende vildsvin. Nærmere herom når vi ved mere.

4.    Jagthorn v/ Lene Henriksen.
Vores sidste sæson startede straks efter sidste generalforsamling – og desværre måtte vi jo som alle andre stoppe igen, da Danmark lukkede ned den 16/12 – og så nåede vi ikke at komme i gang mere i den omgang. Næste sæson starter op næste onsdag den 7/10, så håber vi at vi kan køre igennem som planlagt til udgangen af marts 2022.

5.    Jagttegnsudvalg v/ Arne Nielsen.
Arne orienterede om vores sidste jagttegnslærer, som vi desværre måtte ophøre samarbejdet med. Arne har selv undervist jagttegnsholdet 2020/2021 med 10 kursister. Næste sæson starter 30. november.

6.    Husudvalg v/ Arne Nielsen.
VI har som det fremgår af Bestyrelsens beretning nået rigtig meget hen over året. Leje af foreningens lokaler stiger pr. 1/1-2022 til 3.000 kr. for en weekend. Lejen for en enkelt dag (møde,kursus, hundetræning o. lign. ) er fortsat 1500 kr. pr. dag

7.    TeamLady v/ Lene Henriksen.
TeamLady mødes 4 gange om året. Den sidste gang på året er altid i november, hvor vi jule hygger. Vores februar møde måtte desværre aflyses pga. Corona. I maj måned var vi på tur i Stenmaglehaven, som blev årets have i 2020. I august var vi i St. Fuglede, hvor vi besøgte Fugleskjulet ved Tissø

4.    Regnskab v/ kassereren v/ Dorit Hejlesen.
Dorit gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

5.    Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5a.  Uddeling af Jubilæumsnåle:
Bilag II

6.    Valg til bestyrelsen:
1.    Arne Nielsen        ej på valg       
2.    Thommas Mathiesen    ej på valg
3.    Dorit Hejlesen        ej på valg               
4.    Lene Henriksen                valgt   
5.    Leif Hansen                valgt     
6.    Mikkel Frederiksen            nyvalgt
7.    Niels Riber Rasmussen    ej på valg     

Suppleanter: (vælges for et år af gangen) – ingen nuværende suppleanter

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
1.    Ole Holck                valgt
2.    Niels Rasmussen             valgt
3.    Per Pedersen        ej på valg   


8.    Valg til hundeudvalg:       
1.    Arne Nielsen        ej på valg
2.    Carl Aage Arnenstrøm    ej på valg   
3.    Per Pedersen                valgt   
4.    Thommas Mathiesen    ej på valg
       

9.    Valg til riffeludvalg:
1.    Torben Hovmann            valgt
2.    Per T. Nielsen                valgt       
3.    Mark Nielsen        ej på valg    
4.    Flemming M. Petersen            valgt   
5.    Finn Nielsen        ej på valg

10.  Valg til Jagthornsudvalg:   
1.    Johnny Nielsen        ej på valg       

11.  Valg til Jagttegnsudvalg:
1.    Arne Nielsen        ej på valg
2.    Mikkel Frederiksen            Nyvalgt
3.    Flemming Malthe Petersen             Nyvalgt   

12.  Valg til husudvalg:
Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.   
1.    Arne Nielsen                Nyvalgt
2.    Dorit Hejlesen        ej på valg         
3.    Leif Hansen                valgt       
4.    Lene Henriksen        ej på valg       
5.    Ole Holck        ej på valg   
6.    Thommas Mathiesen            Nyvalgt
7.    Niels Rasmussen            Nyvalgt
8.    Mikkel Frederiksen            Nyvalgt
    
13.  Valg ad revisorer:
1.    Ingrid Christiansen            valgt    
2.    Else Jeppesen        ej på valg

Suppleant:    
•    P.t. ingen           
           
14.    Fastsættelse af kontingent:
Kontingentstigning på 5 kr. dvs. fremover er kontingentet til foreningen 165 kr.

15.    Eventuelt:
Bo Simonsen orienterer som Kredsformand om ændringer omkring jagt med hund – og hundeprøver i den forbindelse. Fra Danmarks Jægerforbund vil man gerne opprioritere omkring den apporterende hund.

Bo Simonsen - Midtsjællands buejægere holder til i nærheden. Måske kunne vi få et godt samarbejde op og stå igen. Bestyrelsen opfordres til at sætte gang i en dialog.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15
Dirigent:    Bo Simonsen

Sekretær:    Lene Henriksen
 

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 30/09-2021

Formand Arne Nielsen
Næstformand Thommas Mathisen
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Niels Riber Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Mikkel Frederiksen8

Sorø Jægerråd Niels Riber Rasmussen

Næste møde onsdag den 13. oktober kl. 19 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
20. september 2021 kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Allan, Lene
Afbud:


1.    Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2.    Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren:

Lene: ingen kommentarer

Dorit: Bank 209.979,44 kr. Kasse 4.986,00 kr.
Foreningstilskud fra Sorø kommune på 5.465 kr.

Thommas: ønsker sig kursus trin I hundetræning

Allan: ingen kommentarer

Leif: ingen kommentarer

Niels: der har været møde i Jægerrådet. Drøftelse vedr. Kongskilde naturcenter. Jagtforeningerne var enige om, ikke at gå ind i noget i den retning. Der gives ikke tilskud til reguleringsjægerne af nogen art. Vi søger ved lejlighed kommunen om tilskud til patroner.

Arne: Mikkel Frederiksen er startet på jagttegnslære uddannelsen. Formålet er at han – sammen med Arne Nielsen - skal stå for jagttegnsundervisningen den kommende sæson.

Vi har haft en dejlig tur i Dyrehaven med 28 deltagere. Det småregnede, men en dejlig tur med brøl og flere store hjorte.

Fisketuren – der er p.t. kun 5 deltagere, men vi gennemfører alligevel. Vi vil gerne gentage turen, og gør den gratis for deltagerne – skal dog selv sørge for transporten.

Orientering om redigering af BBR-meddelelsen. Tegningerne omkring foreningens kloak er sendt til kommunen, kan ikke godkendes, da arbejdet aldrig er blevet indberettet af en kloakmester. Tegningerne arkiveres på kommunen, men BBR-meddelelsen kan ikke rettes til efter aktuelle forhold. Forsikringen er kontaktet for en gennemgang. Politiet er i den forbindelse anmodet om godkendelse af opbevaring af vores våben – våbenskabet i containeren. Vi afventer stadig svar derfra.

Dorit og Arne har været til repræsentantskabsmøde. Referat ligger på Jægerforbundets hjemmeside.


4.    Generalforsamling den 30. september. Dagsorden til generalforsamlingen er sendt ud via mail. Der er ingen kommentarer til dagsordenen.
Alle fra bestyrelsen kommer til generalforsamlingen.

5.    Pris for leje af lokaler: Foreningens lokaler kan ”kun” lejes til fest for en hel weekend. Dermed har de adgang til husene fra fredag til søndag. Prisen hæves til 3.000 kr. gældende fra 1. januar 2022.
Leje ad lokaler for en enkelt dag er fortsat 1500 kr.


6.    Eventuelt:


7.    Næste møde: Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.

Onsdag den 13. oktober kl. 19.00 afholder bestyrelsen møde med alle udvalgene, hvor dagsordenen er
•    Det fremtidige samarbejde
•    Evt. ønsker fra udvalgene
•    Program for 2022
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
14. juni 2021 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Lene
Afbud: Allan

 

1. Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2. Opfølgning på sidste referat: Ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Dorit: Bank 192.002,42 kr. Kasse 13.934,50 kr. Heraf har vi fået en Coronahjælpepulje sv.t. 34.977 kr. Endvidere fra DJ-puljen forventer vi at få 12.731 kr. til dækning af loftplader i det lille hus, udendørslamper og trappen udenfor.

Lene: Den nye flagstang er for høj i forhold til de andre

Thommas: Mikkel Frederiksen har udtrykt interesse for evt. at blive jagttegnsunderviser. Arne tager kontakt til ham. Peter Sindrup ønsker at være med til undervisning i skydning for jagttegnselever.

Leif: Ingen kommentarer

Niels: Ingen kommentarer. Må man fjerne rågerederne, når ungerne er udruget? Niels undersøger til næste gang.

Arne: Trappen er lavet færdig – godt arbejde.
Der skal nøddesten hen langs det store hus – 4 kubikmeter. Dorit spørger vognmand Lars i St. Merløse om en pris, hvor de ”drysses” ud på stedet.
Forinden skal der svejses jernplader op langs volden – Niels med hjælp fra Thommas forsøger at skaffe et par stærke hjælpere, så det kan blive gjort på lørdag. Der skal sættes 4 bolte i lågen ind til vildtcontaineren. Der skal sprøjtes for bjørneklo.

Lene vander omkring jagthuset fra 18. til 25. juni.

4. Arbejdsdag – det blev lørdag i henhold til ovenstående

5. Sommerfest 3. juli – Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe. To do listen redigeres og sendes ud efterfølgende

6. Eventuelt – Allan ønsker at træde ud af bestyrelsen. Har vi forslag til et nyt medlem? eller til suppleanter?

7. Næste planlagte bestyrelsesmøde 20/9 kl. 18.00. Generalforsamling den 30. september.
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
26. april 2021 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Allan, Niels, Lene
Afbud:

 

1. Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

 

2. Opfølgning på sidste referat:
Balancebommen er næsten færdig.
Materialerne til lyddæmpning af loftet i det lille hus er bestilt og skal nu blot sættes op.
Dennis Bagge er stoppet som jagttegns underviser pga. private omstændigheder, som jagtforeningen ikke kan acceptere.
Delegeret til Sorø Jægerråd: herfra vælger vi Arne som delegeret og Niels suppleant
Mødet i september er blevet ændret til den 20/9 kl. 18

 

 

3. Hvordan kommer vi videre: Vi har haft en periode hvor alle arrangementer er blevet aflyst. Hvis alt går som det skal med den planlagte genåbningsplan, vil vi kunne gennemføre de planlagte arrangementer resten af året.

 

 

4. Runde – herunder nyt fra kassereren:
Allan vil gerne træde ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling


Niels: Sorø Jægerråd har holdt årsmøde. Det er et problem, at alle foreninger mister medlemmer. Ideer til, hvordan man kan hverve nye medlemmer efterlyses.

Leif: Vi skal have ordnet haveborde og bænke – det tager vi på en arbejdsdag. Niels vil fremover – sammen med Leif – stå for græsslåningen.
Der er endnu ikke set spirer af bjørneklo.

Lene: Lone, Dorit og Lene har gjort hoved rent i det lille hus. Loftet er vasket ned og er klart til at få sat lyddæmpende plader på.

Dorit: kasse 9.013,50 kr. Bank 201.858,52 kr. Vi håber stadig på – på er tidspunkt i fremtiden - at kunne købe et stykke jord i nærheden af foreningen. Der er p.t. 397 medlemmer i foreningen – der er 13 medlemmer i restance.
Ny flagstang og forenings flag tilbud 8.042,50 kr. incl. montering. Tilbuddet accepteres.

Thommas: ingen bemærkninger

Arne: Har sprøjtet med ukrudtsmiddel rundt omkring på terrænet.
Har købt flere ringe til ”blomsterkrukkerne”, så de bliver højere. Lone køber blomster, når vi ikke risikerer nattefrost mere.
Der er indkøbt en benzin buskrydder.
Der er sat nyt toilet op på handicaptoilettet og nyt pissoir på herretoilettet.
Der er lavet repos/trappe foran døren til det lille hus.
Foreningens våben er blevet gennemgået.
Der findes ikke tegning over hvor kloakrørene ligger. Af hensyn til vores efterkommere vil vi forsøge at skabe en oversigt over hvor rør osv. ligger.

 

5. Køb af ny computer, projektor og USB-stik. Er købt -. Mangler dog USB-stik og en taske til Computeren. Midlerne til dette er kommet fra Sorø kommune

 

6. Arbejdsdag 7. maj og 8. maj. Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe: Borde og bænke skal males. Skråningen skal ”fyldes op” så vandmåleren ikke fryser igen.
Trappen ligger stadig og venter på at blive monteret.
Sprøjte for bjørneklo – der er p.t. ikke set bjørneklo. Hvis de kommer
sprøjter Arne for det.
Ordne omkring husene.

 

7. Eventuelt.

 

8. Det planlagte møde i september er ændret fra den 6/9 til den til 20/9

 

9. Næste planlagte bestyrelsesmøde 14/6 kl. 19.00

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 16. november 2020 kl. 19.00
Deltagere:
Afbud: Leif, Allan. Niels kom kl. 21, fordi han havde været til Jægerrådsmøde.


1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Fremover sendes afbud til Lene, så vi ved hvor mange der kommer.

2. Opfølgning på sidste referat.
Vi mangler en opdatering på, hvor langt flugtskydningsudvalget er nået med kragefælde-dagen
Ligeledes om Per og Niels har gjort noget ved balancebommen.
Desuden om Per og Torben er nået videre med opsætning af akustikplader på loftet i det lille hus.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:
Jagttegn: Doris og Arne har holdt møde med Dennis (jagttegnsunderviseren). Bestyrelsen er orienteret.

Thommas: Forslag om evt. pølsekursus i Kalundborg for interesserede medlemmer, hvor man medbringer eget kød. Der kan deltage 10-12 personer. Thommas kontakter slagter Benjamin Gunthel Hansen. Sender til Lene senest den 10/12

Arne:
Intet udover den øvrige dagsorden

Lene:
ingen bemærkninger

Dorit:
Kasse 3.948,50 kr. / Bank 152.122,04 kr. Der kommer stadig aflysninger ind for leje af huset.

Niels:
Har været til Jægerrådsmøde. Sorø Jægerråd holder årsmøde i Niløse Jagtforening den 18/01. Til mødet skal vi have valgt en delegeret og en suppleant – herfra vælger vi Niels som delegeret og Arne som suppleant.

4. Program 2021.

5. Eventuelt. Den lille planche om ”vil du være medlem af Stenlille Jagtforening” er gammel og bør revideres. Lene kigger på det.

6. Planlægning af møder i 2021
25. januar kl. 19
19. april kl. 19
14. juni kl. 19
6. september kl. 18 med gennemgang af regnskabet (vi spiser sammen)

7. Næste møde 14.december kl. 18, hvor vi pakker programmer. Dorit, Thommas, Arne, Lone, Niels, Lene (sms til Leif og Allan)

 
 

Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 19. oktober 2020
Deltagere: Arne Nielsen, Thommas Matthisen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, Niels Rasmussen, Leif Hansen, Allan Pedersen, Ole Holck, Per Pedersen, Claus Bomand, Carl Aage Arnenstrøm, Torben Hovmand, Per T. Nielsen
Afbud: Dennis, Finn, Flemming, Johnny


Referat:

1. Det fremtidige samarbejde
2. Evt. ønsker fra udvalgene
3. Program for 2021
Velkommen til ny medlemmer af bestyrelse og udvalg. Dennis har desværre meldt sig syg – skal testes for Cowid 19 i morgen.

Præsentationsrunde.
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er delt ud.

Runde:

Flugtskydning: Forslag om kombineret ”flugtskydnings- og reguleringsudvalg”. Enige om, at det gør vi. Udvalgsmedlemmer Ole, Niels, Claus og Per
Forslag om en dag, hvor der kan laves skade- og kragefæller eller andet. Flugtskydnings/reguleringsudvalget arrangerer en dag, som kan komme i programmet for 2021

Fastelavnsskydningen var ikke nogen succes i 2020 – der kom 7 personer. Det gennemføres lørdag den 13. februar. Niels og Arne hjælpes med arrangementet. Husk at søge skydetilladelse (Ole sørger for det)

Holdskydning er sat i bero indtil videre

Hundeudvalget: Balancebommene trænger til renovering - Leif og Carl Aage. Forslag om andre ”balance redskaber” til hvalpetræning (Per og Niels kigger på det – Thommas bistår med murepap)

Riffeludvalget: Ingen ønsker. Der er endnu ingen datoer for skydning- hverken holdskydning eller indskydning af riffel. Hvis der ikke når at kommer datoer i programmet, henvises til Jæger.

Jagttegn: Ny underviser Dennis Bakker. Foreningen starter jagttegnskursus op 1. december, hvor Arne og Flemming hjælper og støtter op om undervisningen. Der er kommet nye regler for riffelprøven – dette børe medtages i jagttegnsundervisningen

Jagthorn:

Husudvalget: Vi skal have nogle akustikplader op på loftet i det lille hus. Per og Torben kigger på det i forhold til pris og opsætning.
Vi vil gerne have en flagstang nr. 3, så et foreningsflag kan komme til tops.
Vi skal have nye knive til græsslåmaskinerne.
Vi kunne godt bruge hjælp til at sprøjte bjørneklo til foråret. Torben vil gerne hjælpe. Der ligger seddel i containeren, hvor man kan skrive, hvis man har sprøjtet.

Hjemmesiden:

Program 2021: Program fra udvalgene sendes til Lene senest 15. november

Mødet sluttede kl. 21.20

Næste ordinære bestyrelsesmøde 16. november kl. 19.00

Bestyrelsen pakker programmer den 14.december 2020 kl. 18.00

 
 
Generalforsamling torsdag den 24. september 2020
Referat:
40 deltagere i alt – heraf 33 stemmeberettigede

Der er d.d. 394 medlemmer i Stenlille Jagtforening

1. Velkomst v/ formanden
1. Valg af dirigent – Søren Gotfredsen
2. Valg af stemmetællere – Johnny Nielsen og Per T. Nielsen


2.
Formandens beretning – Bilag I


3.
Beretning fra de enkelte udvalg
1. Flugtskydning
Holdskydning blev aflyst
Fastelavnsskydning med kun 7 deltagere. Ærgerligt at der kommer så få

2. Hundeudvalg: Apporteringsprøve – Udvidet og almindelig - med deltagelse af 50 hunde,
Mini apporteringsprøve med 3 hold hunde fordelt over 3 matrikler
Hvalpe- unghunde-træning med deltagelse af 8 unghunde og 22 hvalpe.

3. Riffeludvalg: Alle arrangementerne er blevet aflyst pga. Corona med undtagelse af Holdskydning. Ved holdskydningen den 5/9 blev Stenlille nr. 3. Torben Hovmand blev bedste skytte fra Stenlille Jagtforening

4. Jagthorn: desværre nåede vi ikke at afslutte sæsonen pga. Cowid 19. Næste sæson starter op torsdag den 8/10

5. Jagttegnsudvalg: Ny underviser Dennis Bakke starter undervisning op den 1/12

6. Husudvalg: Det går godt. Huset bliver benyttet meget, men udlejningen har dog været aflyst ca. 30 gange hen over året.

7. TeamLady: En hyggelig social gruppe som mødes 4 gange om året til forskellige aktiviteter. Der er plads til flere.


4.
Regnskab v/ kassereren: Godkendt.


5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag. Arne gjorde rede for et indslag fra Carl Aage Arnenstrøm, som gik på et ønske om en ekstra flagstang til et flag med foreningens logo. Der indkøbes ny flagstang.
Desuden en ide vedr. fisketuren om kun at booke de nødvendige pladser på en kutter. Der er generel stor tilfredshed med at foreningen lejer en hel kutter, så man ikke nødvendigvis står så tæt.

5a Uddeling af Jubilæumsnåle: 7 x 25 års medlemskab, 2 x 40 års medlemskab, 1 x 50 års
medlemskab til medlemme, som ikke deltog i generlforsamlingen.
På generalforsamlingen blev der udleveret jubilæumsnål til Christian Mikkelsen 25 år / Svend Erik Larsen 25 år / Bent Hejlesen 25 år / Lars Skærbæk 40 år / Jørgen Andersen 40 år / Kurt Christoffersen 40 år / Ole Sørensen 60 år


6. Valg til bestyrelsen

1. Arne Nielsen genvalgt
2. Dorit Hejlesen genvalgt
3. Lene Henriksen ej på valg
4. Leif Hansen ej på valg
5. Allan Pedersen ej på valg
6. Niels Riber Rasmussen Nyvalgt
7. Thomas Mathiesen Nyvalgt

Suppleanter: (vælges for et år af gangen)
Ingen ønskede at træde ind som suppleant


7. Valg til flugtskydningsudvalg:

1. Ole Holck ej på valg
2. Niels Rasmussen ej på valg
3. Per Pedersen genvalgt


8. Valg til hundeudvalg:

1. Arne Nielsen genvalgt
2. Carl Aage Arnenstrøm genvalgt
3. Per Pedersen ej på valg
4. Thomas Mathiesen nyvalgt


9. Valg til riffeludvalg:

1. Torben Hovmann ej på valg
2. Per T. Nielsen ej på valg
3. Mark Nielsen genvalgt
4. Flemming M. Petersen ej på valg
5. Finn Nielsen Nyvalgt


10. Valg til Jagthornsudvalg:

1. Johnny Nielsen genvalgt


11. Valg til Jagttegnsudvalg:

1. Dennis Bakke Nyvalgt
2. Arne Nielsen Nyvalgt


12. Valg til husudvalg:
Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Henrik Back ej på valg
2. Dorit Hejlesen genvalgt
3. Leif Hansen ej på valg
4. Lene Henriksen genvalgt
5. Ole Holck genvalgt


13. Valg ad revisorer:

1. Ingrid Christiansen ej på valg
2. Else Jeppesen genvalgt

Suppleant:
• Lis Tanderup ej på valg


14. Fastsættelse af kontingent.
Uændret


15. Eventuelt:
Ole Holck orienterer om uro i Jægerforbundet. En gruppe er i gang med at danne en ny jagtforening, og flere medlemmer melder sig angiveligt ud af jagtforeningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.05

Dirigent: Søren Godtfredsen


Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 24/09-2020

Formand Arne Nielsen
Næstformand Thommas Mathisen
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Allan Pedersen
Bestyrelsesmedlem Niels Riber Rasmussen

Sorø Jægerråd Niels Riber Rasmussen

Næste møde 19/10 kl. 19 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 07.september 2020 kl. 18:00
Afbud fra Johnny og Ole


1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

2) Opfølgning på sidste referat
Country Fair i Hubertus huset den 11.-12. september er aflyst

3)
Runde:
Dorit: Kassen 3.953,50 Kr. Danske Bank: 136.276,74 Kr.
Foreningen har fået tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer” sv.t. 50.850 kr. (Fremgår endnu ikke i årsregnskabet)

Allan:
ingen bemærkninger

Lene:
ingen bemærkninger

Leif:
ingen bemærkninger

Arne:
Vi er startet op med hundetræning i starten af august. Der var ca. 30 hvalpe. Lørdag den 5/9 var der hundeudstilling på området – Münsterlænder og Ruhåret.
Apporteringsprøve blev afholdt med over 50 deltagende hunde. Vi var færdig ved 18 tiden

4) Jagttegnskursus:
Dennis Bakke har bestået uddannelse som jagttegns underviser. Vi starter derfor undervisning første tirsdag i december. Vi sætter det på hjemmesiden og facebook samt i Jæger i november. Flemming og Arne støtter op omkring undervisningen i hvert fald første år. Johnny har endvidere lovet at bruge en aften eller to på at hjælpe.

5)
Generalforsamling: Ole og Johnny har valgt ikke at genopstille ved næste generalforsamling.

6)
Vil din jagtforening være vært for en ’Vild Middag’. Vi lader den ligge – vi ved heller ikke om muligheden kommer igen næste år.

7) Program 2021
– Vi forespørger om vi kan lave portvinssmagning i 2021 den 17 marts sammen med Trofæaftenen.
Reguleringsteam: Claus Bomand, Niels Riber Rasmussen, Ole Holck

8) Eventuelt:
Der er 40 tilmeldte.

9)
Næste møde: Mandag den 19. oktober kl. 19 møde med bestyrelse og alle udvalgsmedlemmer

Revisorerne har gennemgået regnskabet.

 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 08. juni 2020 kl. 19:00
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Planlægning i forhold til: Sommerfest
5. Eventuelt
6. Næste møde – 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

Ad 2) Inspektions tur på området. Arne har sprøjtet for bjørneklo for ca. 10 dage siden. Dette bør gentages om ca. 14 dage. Johnny og Allan gør det næste gang.
Der skal klippes ned rundt omkring, så man kan køre med plæneklipperen uden problemer.
Remissen i bunden af området burde tyndes ud –de små birketræer bør fælles.

Ad 3)
Runde:
Dorit: Kassen Kr. 4.647,50 Danske Bank: Kr. 116.246,36
Bestyrelses ansvarsforsikring er etableret gennem Danmarks Jægerforbund – gratis
Der er søgt gennem Jægerforbundets pulje til støjdæmpning i det lille hus. Der er indhentet tilbud fra tømrer og elektriker – pris ca. 50.000 kr. i alt.
Dennis skal på kursus (jagttegnsundervisning) den 24/8.
”Sorø-ordningen” er i år rykket til 12. juni. Der er søgt som vanligt.
Der er søgt om tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer”. Det forventes ikke, at vi kommer i betragtning.
Johnny: Har fået nyt arbejde med tre-holds-skifte. Det giver nogen udfordringer ikke at kende sin vagtplan ret langt ud i fremtiden.
Leif: Leif købte en “grisejagt” i Sverige ved sidste sommerfest. Har været afsted – en god tur. Henrik Højlund vil gerne donere en grisejagt mere. Denne udloddes ved julefrokosten
Ole: Hubertus huset afholder Countryfair den 11.-12. september 2020. “ To af foreningens regulerings jægere har p.t. skudt ca. 55 råger (kontakten sker gennem kommunen).
Foreslår at sælge den gamle plæneklipper og i stedet købe en brugt ”front-klipper”.
Arne: Intet udover det, der er taget til referat under andre punkter.
Vi skal have opsat plankeværk langs vejen ovenfor det store hus.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Vi har en aftale om, at dagsordenen sendes ud 1 uge før bestyrelsesmødet. Derfor bedes I huske at sende evt. punkter til dagsordenen forinden.

Ad 4)
Vi rykker sommerfesten til 11/7. Allan melder afbud. Johnny kender ikke sin vagtplan, så er usikker på, om han kan deltage.
Præmier: En grisejagt
Beskrevet i ”to do listen”

Ad 5)
Eventuelt: Ingen kommentarer

Ad 6)
Næste møde: 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 20. april 2020 kl. 19:00
Fraværende:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Nyt kredsmøde skal være afholdt inden 16/8 – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Sommerfest
6. Ny arbejdsdag?
7. Eventuelt
8. Næste møde: 15. juni kl. 19.00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

Ad 2)
Ingen bemærkninger til sidste referat.

Ad 3)
Runde:
Dorit: Kassen Kr. 11.921,50 Danske Bank: Kr. 104.876,79. P.t. har foreningen 393 medlemmer.
Der er tegnet forsikring af hjertestarteren ved trykforsikring – 1.750 kr. for en 5 årig periode.
Bestyrelsesansvarsforsikring – Danmarks Jægerforbund arbejder på at tegne en sådan forsikring, som omfatter de lokale jagtforeningers bestyrelser.
Dennis Bagger – vores kommende jagttegnsunderviser, skulle have været på kursus i foråret 2020, men dette blev aflyst pga. for få deltagere. Forventes gennemført i august måned.
Der skal sættes lyd op ved affaldscontaineren.
El-forbrug i 2018 – 21. 575,57 kr. / 2019 – 15.818,84 kr.

Johnny: Har klippet buskene ned rundt omkring på området.

Leif:
Borde og bænke er malet og samlet. Der er ikke ros til indkøberne for at have købt bænkesæt, der kræver vedligeholdelse.

Ole:
Holdskydningen er aflyst pga. Covid-19. Kragedag og fastelavnsskydningen blev vel overstået – men også her for få deltagere – kun 9 deltagere til fastelavnsskydningen.
Der er p.t. uddannet 3 reguleringsjægere i Stenlille Jagtforening. Sættes på hjemmesiden Claus Bomand Johansen tlf.2048033, Ole Holck tlf. 22461992, Niels Riber Rasmussen tlf. 30314415
Sorø Jægerråd bakker op om indstilling af Torben Møller Nielsen som medlem af hovedbestyrelsen.

Arne:
Hjertestarteren er kommet op siden sidste møde. Sidder udenfor under overdækningen.
Ca. 30 deltagere til foredraget med Per Kauffmann og ca. 30 til foredrag ved dyrlægen. To meget spændende arrangementer, vi kunne dog ønske os større tilslutning.
Hundetræningen blev desværre stoppet 2 gange før tid pga. Covid-19. Ligeledes er apporteringstræningen blevet aflyst. Vi tilstræber at starte app. træning op senere i år, med de nødvendige restriktioner.

Allan:
Ingen bemærkninger

Lene:
Ingen bemærkninger

Ad 4)
Forventes afholdt som aftenmøde den 11/8 – vi mangler mere præcis information

Ad 5)
Pralemorgen og sommerfest: Vi må afvente udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet, inden vi tager stilling til om arrangementerne kan gennemføres.

Ad 6) Ny arbejdsdag: Vi skal have lavet trappen på et tidspunkt – efter 10. maj. Johnny, Arne og Allan aftaler en dag

Ad 7) Eventuelt:
Johnny og Allan sprøjter for bjørneklo
Vi mangler tegninger over kloarken på området. Allan kontakter Hjarnø vedr. dette.

Ad 8)
Næste møde: 15. juni kl. 19:00.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.januar 2020 kl. 19:00
Fraværende: Lene Henriksen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Kredsmøde den 14. marts – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Kragedagen
b. Foredrag med Per Kauffmann
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital
d. Trofæaften
6. Ny arbejdsdag
7. Eventuelt
8. Næste møde – 20 april kl. 19:00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.


Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.


Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 3.320,50 Danske Bank: Kr. 57.925,44
Johnny: Ingen bemærkninger
Leif: Ingen bemærkninger
Ole: Hjertestarter får besked i næste uge.
Arne: Fanget muldvarper, lavet pladsen til affaldscontaineren, de nye vedtægter er ikke kommet på hjemmesiden ps. Lene vil du sørge for det.
Allan Pedersen: Ingen bemærkninger


Ad 4) Deltagelse i Kredsmøde: Arne Nielsen, Ole Holck, Lene Henriksen, Carl Åge Arnenstrøm?, Jens Marcher?, Søren Godtfredsen? M.fl. vi kan komme 8 pers.


Ad 5)
a. Kragedagen: Ole har styr på kragedagen, Per og Niels kommer.
b. Foredrag med Per Kauffmann: Arne, Dorit, Allan kommer, måske flere. Mødetid kl 17:30
Pia bager drømmekage.
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital: Johnny ordner det hele mandag aften. Arne, Dorit måske
flere mødetid kl. 17:30 Arne kommer med kage.
d. Trofæaften: Ole, Arne, Dorit, Johnny, Lene? Mødetid kl. 17:30 vi taler sammen senere.


Ad 6) Ny arbejdsdag: 21. marts kl. 9:00 – Leif har sav med, trappen skal laves, hjertestarteren skal
hænges op, buske og træer beskæres, borde/bænke monteres.


Ad 7) Eventuelt: Dennis Bakke skal på ny kursus den 9. marts 2020 foreningen betaler.
Rådighedspuljen ansøgningsfrist 15. januar 2020 vi vil søge til Per Kauffmann.
Overnatning i Nakskov til 3 personer 6. og 7. marts. Ole finder det billigste.


Ad 8) Næste møde: 20 april kl. 19:00.

 

 

Se ældre møder

 

  Til toppen af siden