Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png

Forening

Årsberetning fra riffeludvalget

Årsberetning fra riffeludvalget til generalforsamlingen den 5. oktober 2018

1. Vores trofæaften startede med foredrag af markvildtrådgiver Lene Midtgaard om, hvorfor vildtbestanden er faldende, og hvordan vi kan oprette levesteder fr at øge bestanden igen.
Derefter gik vi i gang med at præmiere bukkeopsatserne fra den forgangne jagtsæson. Der var 4 opsatser på ”de mest specielle”. Her vandt Ole Holck.
Blandt de udenlandske vandt Henrik Højlund med en flot medaljebuk på 139,23 point skudt i Polen.
Blandt de 7 danske opsatser vandt Kim Larsen med en flot opsats. Stor tak til bestyrelsen for opbakning til arrangementet.

2. Så blev det den 16. maj og til vores årlige bukkemorgen. Vi havde 6 bukke på paraden. Der kom 35 gæster, og der var rigelig morgenmad, kaffe og skarpe dertil. Kl. 11 sluttede indskrivningen og Lene og Allans flotte hornsignaler lød ud over terrænet. Afstemningen lød med 15 stemme på Bo Jensens flotte buk.

3. Vi afholdt indskydning af jagtrifler på Vigersted skydebane. Alle instruktører har ikke været til stede hver gang, så vores andel af overskuddet har ikke været så stort som andre år. Der var også i år mulighed for at skyde mærkeskydning og træne til riffelprøve.

4. I juni drog vi afsted til Hanebjerg Elgbane. Efter morgenkaffen gik vi i gang med skydningen. Vi var 13 skytter afsted. Det blev en spændende dag med masser af skydning. Vi hjemførte 2 guld-, 2 sølv- og 3 bronzemærker

5. Ved den årlige grillfest stillede vi med den elektroniske elgbane. Vi havde 46 skytter igennem i løbet af en sjov dag med herligt vejr.

6. Ved holdskydningen mellem Ringsted, Skovbo og Stenlille Jagtforening var der 12 ”stenlillefolk” afsted. Bedste skytte fra Stenlille blev Rune Nielsen med 327 point. Han blev nr. 3 i den samlede stilling. Flot klaret af en ny skytte.

Til sidst stor tak til riffeludvalget for et godt år. Jeg følger jer fra sidelinjen.

Flemming M. Petersen

Udvalgenes beretning

Flugtskydningsudvalget v/ Ole:
Ny instruktør Johnny Carlsen er blevet uddannet i år.
Allan har valgt at trække sig fra udvalget. Tak for din indsats.
Vi har afholdt fastelavnsskydning. Dette sker igen i 2018 fastelavnslørdag.


Hundeudvalget v/ Dorthe:
Vi startede året med lydighedstræning, hvor der var 50 hunde tilmeldt.

På første træningsaften holdt Henrik Hove (hundekonsulent i DJF) foredrag om træning på hundens præmisser. Aftenen var velbesøgt, og vi havde indtryk af, at det var spændende og lærerigt for alle.

Opstart af apporteringstræning sidst i april gik fint med ca. 30 tilmeldte hunde. Vi havde også besøg af 2 schweisshundeførere, som fortalte lidt om deres arbejde – dette i forbindelse med bukkejagten den 16. maj.

Formand Lille Pedersen valgte at trække sig midt i sæsonen – dette pressede udvalget en del.

Åben apporteringsprøve den 10. juni var en stor succes med 40 tilmeldte hunde.

Lydighedstræningen i sidste halvår gik rigtig godt til trods for manglende trænere. Der var ca. 20 hunde tilmeldt.
2017 har været et udfordrende år med hensyn til at være trænere nok. Allerede ved apporteringens start, var vi udfordret, og det fortsatte resten af tiden.

Tidligere formand Lille Pedersen valgte at trække sig, hvorfor jeg står her i dag.
Efterfølgende har 3 trænere valgt at trække sig pga. manglende tid.


Riffeludvalg v/ Flemming:
Stor tak til riffeludvalgene fra Ringsted og Skovbo Jagtforeninger. Det har været spændende at være sammen med jer til vores arrangementer.

Trofæaftenen blev i år en succes med fint fremmøde. Der var mange opsatser, og det var lækkert med smagsprøver af vildt og udvalgte rødvine – utrolig lækkert. Stor tak til bestyrelsen for den flotte opbakning ved arrangementet.

16. maj var det tid til årets festdag ”Bukkemorgenen”. På paraden lå der 3 bukke og grinede af os. Det siges, at det var en dårlig dag med få bukke ude i terrænet. Vi fejrede dagen med rigelig morgenbuffet med det hele – også det flydende. Årets vinder blev Ole G. Nielsen med 14 stemmer.

Vi har afholdt indskydning af jagtrifler på Vigersted. Det blev 4 fredage og 1 lørdag i maj. Der blev lejlighed til Jægerforbundets mærkeskydning og træning til en riffelprøve, hvis der var behov for det samt alm. vedligehold af skydefærdigheder.

Den årlige tur til Hanebjerg Elgbane var den 11/6. Det var en god dag med mulighed for at afprøve sine færdigheder på løbende elg. Det var muligt at få bevis for skydning til Jagtlaget i Sverige. Vi var 13 mand afsted, så alle fik mulighed for at skyde. Vi fik 1 bronze og 1 sølv og 4 guldmærker med hjem fra en rigtig god dag.

På årets sommerfest stod vi for den elektriske elgbane. Der var ca. 50 skytter gennem banen, så det gav økonomisk balance i forhold til prisen for at leje banen.

Holdskydning den 02/09 – vi kom afsted med 6 mand. Desværre blev vi delt over flere hold, 2 delte riffel og én skulle tidligt hjem. Kl. 9 gik vi i gang. På første plads skulle der skydes til en mini lerdue, før der kunne fortsættes til de andre skiver. Den var svær. Det hele sluttede med resultat oplæsning og det traf sig således, at Stenlille vandt med 242 point. Derefter kom Skovbo med 277 point og på 3. pladsen kom Ringsted med 222 point. Bo Larsen fra Ringsted vandt den samlede hold konkurrence med 370 point. Finn Nielsen blev Stenlilles bedste skytte med 333 point.

Stor tak til riffeludvalget for godt samarbejde i året der er gået.  


Jagthorn:
Vi startede ny sæson den 05/10-2017. Vi stiller ikke op til Duelighedsprøver i år. I stedet er vi nogle stykker, som blæser til arrangementer og jagter rundt omkring.


Husudvalg:
Der er lagt nye fliser. Købt nyt porcelæn og glas. Der slår græs efter behov og tømmer affaldscontainer x 1/uge.

Der er ryddet op i containerne og i fryserne. Vi forventer at komme med på Fibernet inden udgangen af 2018.

Vi har fortsat fast rengøring i huset.

 

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens beretning 2018
Hent som PDF

P.t. 395 medlemmer
Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 6. oktober 2017.
Den 24/10 mødtes bestyrelsen med alle udvalgene, hvor formålet væsentligst var samarbejde og ønsker fra udvalgene samt programmet for 2018.
Der havde forinden mødet været problemer med at kunne bruge hjemmesiden. Det viste sig at der havde været virus på hjemmesiden, men det blev heldigvis hurtigt bragt i orden igen.

24/11 holdt vi julefrokost, hvor der var ca. 55 mennesker i alt. Der blev solgt amerikansk lotteri til fordel for foreningen.
Omkring 1. december kom programmet for 2018 på plads. I den forbindelse har foreningen køb ny printer. Programmet blev sendt ud før jul.
I løbet af foråret blev husene malet indvendigt af ihærdige bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller.
Kredsmøde 10/03 på Damme Kro på Møn. Her deltog Arne, Dorit, Leif, Carl Åge, Per og Lilli.

Bestyrelsesmøde den 16. april, hvor vi startede debatten omkring nyt tag på containerne, samt ny varmepumpe til ca. 18.000 og indkøb af ny græsslåmaskine til ca. 11.000.
Taget blev lagt på i sommer til en pris ca. 72.500, hvor vi fik 30.000 i tilskud fra DJ.

Ringsteds Jægerråd er gået sammen med Sorø Jægerråd, fordi de var var eneste jagtforening i Ringsted kommune.

Sidst i maj måned – kontakt til Flemming Jespersen om Jagtforeningen måtte bruge hans jord til træning. Det fik vi tilladelse til. Vi har stadig samarbejde med dem der har jagten på Husbjerggård ang. brug af vandhullet og omkringliggende terræn.

Tidligere møde vedr. grusgravning er ikke kommet længere, idet sagen var blevet henlagt i kommunen

Bestyrelsesmøde den 18. juni: Vi kiggede på vores strømforbrug gennem årene. Fra 2016 til 2017 en besparelse på 9.500 pga. forskellige energi tiltag – regulering af el-pærer og frysere.

Sommerfest: Den 7. juli stor succes med ca. 90 mennesker – her i blandt mange børn. Sjove aktiviteter og lækker mad, og amerikansk lotteri til fordel for foreningen.

Bustur til Dyrehaven den 19. september: En dejlig tur med fuldt hus. En del af husudvalget smurte sandwich, som blev spist med velbehag.

Huset: Huset har ikke været lejet ud så mange gange som sidste år, men pga. en del arrangementer for DJ, er indtægten næsten den samme.

Persondatalov: Vi har pga. den ændrede persondatalov nedskrevet en Privatlivspolitik gældende for Stenlille Jagtforening. Denne sendes ud med programmet for 2019. Kommer desuden til at ligge på hjemmesiden og hænge op opslagstavlen i Jagthuset.

Sammendrag: Bestyrelsen er glade for den pæne opbakning, der har været til de forskellige arrangementer – bliv ved med det.

Jeg vil gerne huske jer på julefrokosten den 23/11-2018 for medlemmer med ”påhæng” og sommerfesten første lørdag i juli 2019. Næste år forventer vi at gentage succesen med at arrangere en bustur til Dyrehaven omkring samme tidspunkt. Der kommer mere om det i programmet for 2019.
Vi overvejer desuden at arrangere en tur til Kalø – er der stemning for det blandt deltagerne i aften?

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde.

Arne Nielsen

 

Bestyrelsens beretning 2017
Hent som PDF


P.t. 402 medlemmer
Første Bestyrelsesmøde den 25/10 2016, hvor bestyrelsen konstituerede sig.

Fredag den 18/11 mødtes formanden med foreningens nabo Flemming Jespersen, som gerne ville lave aftale omkring brug af Dyssevej forbi jagthuset i forbindelse med udgravning, samt anlæg af cykel- og gangsti langs gærdet til naboerne.

25/11 holdt vi julefrokost, hvor vi der var ca. 50 mennesker samlet. Der blev solgt amerikansk lotteri til fordel for foreningen.

29/11 kom programmet for 2017 på plads – det blev sendt ud lige før jul.

09/01 mødtes bestyrelsen med alle udvalg. Vi kunne have ønsket et større fremmøde fra udvalgene. Det håber vi sker i år.

Den 15/02 holdt foreningen hygiejne kursus med 18 deltagere.

Med deltagelse af 50 50 mennesker blev Trofæaftenen holdt den 22/03 sammen med vinsmagning og vildt tapas. ”Butler Vin” fra Sorø præsenterede vinene. Foreningen havde lavet forskellige vildt smagsprøver. Flinterup Hjortefarm havde sponseret kronhjort culotter, spegepølser og røget krondyr og dådyrkød. Flinterup Hjortefarm stod selv for tilberedning og anretning – kæmpe tak for det. Stor succes.

Kredsmøde 11/03 på Damme Kro på Møn. Her deltog Arne, Ole, Lene, Per oh Lilli. 9% fald i medlemsskaren i Kreds 6 i 2016

Sorø Jægerråd har 1092 medlemmer – ikke fald i medlems tallet her.

Sorø kommune har lavet en ny folder til tilflyttere, hvor foreningen kort præsenteres.

Status på Jagttidsrevision: Agerhøns og hare i spil til udvidet jagttid

Sommerfest: 01/07 stor succes med ca. 75 mennesker – her i blandt mange børn. Sjove aktiviteter og lækker mad, og amerikansk lotteri til fordel for foreningen.

Leje af huset: huset har været lejet ud mange gange i år, hvilket har givet en indtægt på 59.350 kr. Vi har købt nyt porcelæn, bestik og rødvinsglas til i alt 150 personer. Vi har fået lagt nye fliser foran/mellem husene – tak til alle, der har lagt kræfter og tid i projektet.
Hjemmesiden: Ved sidste generalforsamling forlød det, at vi ville skifte webmaster. Dette er ikke sket, fordi skiftet ville blive for dyrt. Vi oplever forbedring af hjemmesiden.

Sammendrag: Vi havde fra starten planlagt flere arrangementer, hvor ingen er blevet aflyst. Bestyrelsen er glade for den pæne opbakning, der har været til det hele.

Jeg vil gerne huske på julefrokosten den 24/11-2017 for medlemmer med ”påhæng” og sommerfesten første lørdag i juli 2018. Næste år forventer vi desuden at arrangere en bustur til Dyrehaven omkring 01/09-2018, hvor en vildtkonsulent vil vise os rundt og fortælle om dyrene i dyrehaven. Der kommer mere om det i programmet for 2018.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt arbejde.
Arne Nielsen

Underkategorier

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

------------------------------------------------

Jagttegnskursus 2020 starter tirsdag den 01. december kl. 19:00 i Foreningens lokaler.

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2020

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Jagttegnskursus
Tir Jan 19, 2021 @19:00 -
Jagthornsblæsning
Tor Jan 21, 2021 @19:15 -
Kragedag aflyst pga. Corona situationen
Lør Jan 23, 2021 @08:00 - 02:00PM
Jagttegnskursus
Tir Jan 26, 2021 @19:00 -
Jagthornsblæsning
Tor Jan 28, 2021 @19:15 -